Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība ESTERE

Biedrība apvieno Kurzemes reģiona audžuģimenes un sadarbojas ar aizbildņiem, un ārpusģimenes atbalsta centriem. Bērnu tiesību aizstāvība un rehabilitācija.Ģimeņu kapacitātes stiprināšana. Saliedēšanās pasākumi.Bez vecāku gādības palikušo un ārpusģimenes aprūpē augušo. jauniešu atbalstīšana pēc pilngadības. Dalība audžuģimeņu sistēmas un bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā un pilnveidošanā sadarbībā ar citām jomas organizācijām un iestādēm..

Kontaktinformācija

Telefona numurs
Pasta indekss
LV-3414
Scroll to Top