Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība ESTERE

Biedrība apvieno Kurzemes reģiona audžuģimenes un sadarbojas ar aizbildņiem un ārpusģimenes atbalsta centriem.

  • Bērnu tiesību aizstāvība un rehabilitācija
  • Ģimeņu kapacitātes stiprināšana
  • Saliedēšanās pasākumi
  • Bez vecāku gādības palikušo un ārpusģimenes aprūpē augušo jauniešu atbalstīšana pēc pilngadības
  • Dalība audžuģimeņu sistēmas un bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā un pilnveidošanā sadarbībā ar citām jomas organizācijām un iestādēm

Kontaktinformācija

Telefona numurs
Pasta indekss
LV-3414
Scroll to Top