Apstiprināts projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”

Apstiprināts biedrības “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” projekta pieteikums “Bērnu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā”, kas ar ES Atveseļošanas fonda sniegtot atbalstu ļaus pilnvērtīgi un kvalitatīvi īstenot bērnu labbūtības interešu aizstāvību vairāku gadu garumā.

Projekta mērķis ir veidot uz bērnu labbūtību orientētu politiku Latvijā, uzlabojot lēmumu pieņemšanas procesu bērnu labbūtības un sociālās drošības veicināšanai. Lai to īstenotu, projekta ietvaros paredzēts izstrādāt regulāri veicama bērnu labbūtības monitoringa jeb “Barometra” metodoloģiju un ieviest to praksē, veicot datu analīzi un sagatavojot ziņojumu par aktuālo situāciju; kā arī veikt aktīvu bērnu interešu aizstāvības darbu, sekojot līdzi un reaģējot uz politikas iniciatīvām un normatīvo aktu izmaiņām, veidojot dialoga aktivitātes ar lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, un nodrošinot regulāras jomas NVO tīklošanās un pieredzes apmaiņas aktivitātes.

Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 500 bērnus, 100 NVO pārstāvjus un 50 lēmumu pieņēmējus un politikas veidotājus.

Projektu īsteno LBLT, Centrs Dardedze un Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija. 

Sagatavots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansiālu atbalstu un Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Latvijas Bērnu labklājības tīkls.

Scroll to Top