GC_Second-FB_EN_5

Līdz 2023. gada 15. februārim ANO Bērnu tiesību komiteja aicina bērnus un jauniešus visā pasaulē izteikt viedokli par pirmo vadlīniju melnrakstu Vispārējam komentāram Nr.26, kuru plānots nodot valsts pārvaldei, bērnu vides tiesību aizsardzībai. Pirmajā komitejas rīkotajā konsultāciju sērijā vadlīniju izstrādē līdz šim iesaistījušies 7416 bērni no 103 valstīm .

Kā bērni un jaunieši var iesaistīties?

#1

Aizpildot tiešsaistes aptaujas anketu

Anketā ir uz vides risinājumiem vērsti jautājumi, kas balstīti uz galvenajām tēmām Vispārējā komentāra Nr. 26 projektā.

#2

Īstenojot pasākumu vai piedaloties tajā

Bērni, jaunieši un pieaugušie ir aicināti rīkot darbnīcas bērniem, īpaši bērniem no sociāli atstumtām kopienām, tādējādi piedaloties otrajā konsultāciju sērijā. Interesenti pasākumos var izmantot izstrādātos rīkus “Glābiet mūsu planētu, glābiet mūsu nākotni” ar informāciju un padomiem, kā organizēt semināru bērniem. Tajā ir ietverti tie paši jautājumi, kas tiešsaistes anketā prezentēti kā aktivitātes.

Kas notiks ar konsultāciju rezultātiem?

Vispārīgais komentārs Nr.26

Rezultāti palīdzēs komitejai pārskatīt Vispārējā komentāra Nr. 26 pirmo melnrakstu, lai pārliecinātos, ka galējā versija pēc iespējas labāk atspoguļo ieinteresēto pušu, tostarp bērnu, uzskatus un idejas. Paredzēts, ka Vispārīgais komentārs 26 galējā versija būs pieejama arī bērniem draudzīgā formātā..

Ievāktie dati un informācija tiks izmantota, lai izveidotu Bērnu globālo hartu – iedvesmojošu vēstījumu no bērniem un jauniešiem visā pasaulē par viņu redzējumu par drošu, veselīgu un ilgtspējīgu pasauli, kurā tiek ievērotas viņu tiesības.

Katrai balsij ir nozīme

Aiciniet bērnus un jauniešus iesaistīties un piedalīties oficiālās Apvienoto Nāciju Organizācijas vadlīniju izstrādē par to, kas lēmējvaras organizācijām ir jādara, lai aizsargātu bērnu tiesības.

Scroll to Top