Aizvadīts seminārs “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”

20. maijā aizvadījām semināru “INVESTĪCIJAS vs. IZDEVUMI. Kā radīt ilgtermiņa pozitīvas pārmaiņas bērniem, jauniešiem un ģimenēm?”, kuru projekta “Kopienas kā resurss ģimenēm” ietvaros organizēja biedrība Latvijas Bērnu labklājības tīkls kopā ar projekta partneriem un sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Semināra laikā tika apskatītas dažādas pieredzes, tika uzklausīti jomas ekspertu viedokļi par tēmu, kā precīzāk atpazīt ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības un efektīvāk uz tām atbildēt, gūstot maksimālu atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem.

Prezentētāji uzsvēra, ka investīcijas, kuras tiek ieguldītas ģimeņu un bērnu labklājības celšanai, ir grūti novērtējamas un izmērāmas, tomēr ģimene ir sākums stiprai un saliedētai sabiedrībai, bērni ir mūsu sabiedrības nākotnes pamats, un laba, kvalitatīva bērnība ir garants veiksmīgai izglītībai, profesionālajai darba dzīvei un sociālajai labklājībai.

Pasākuma moderators bija pasākumu vadītājs un mūziķis Ansis Klinstons.

Pasākuma programma bija veidota no trīs sesijām un noslēdzās ar diskusijām.

Pirmās sesijas laikā “Investīcijas vai izdevumi?” tika runāts par ekonomisko un sociālo perspektīvu, ko dod investīcijas cilvēkkapitālā.

Otrās sesijas laikā“Iespējas vai iziacinājumi?” bija iespēja iepazīties ar pašvaldību labajiem prakses piemēriem pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.

Trešās sesijas laikā “Kopienas spēks” tika runāts par efektīviem, preventīviem pakalpojumiem bērniem, jauniešiem un ģimenēm no nevalstisko organizāciju un sociālo uzņēmumu pieredzes skatu punkta.

Tiešsaistes seminārs bija paredzēts ikvienam, kas savā ikdienā strādā ar bērnu un ģimenes labbūtību saistītā jomā un meklē iespējas uzlabot bērnu un ģimeņu situāciju savā novadā. Dalībnieki pasākuma gaitā iepazina pieredzes stāstus un jomas ekspertu viedokļus, kā precīzāk atpazīt ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības un efektīvāk uz tām atbildēt, gūstot maksimālu atdevi no ieguldītajiem līdzekļiem.

Visiem interesentiem ir iespēja noskatīties pilnu semināra ierakstu, kurš atrodams Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā: https://ej.uz/investic_izd_video

Pasākuma runātāju prezentācijas var atrast šeit.

Projekts “Kopienas kā resurss ģimenēm” («Community power for Families», projekts nr. NGSLV-623) tiek īstenots Ziemeļvalstu Ministru padomes “Grantu programma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas ietvaros un sadarbībā ar partneriem “Geri Norai” no Lietuvas un “Reach for Change” no Zviedrijas. Projekta īstenošana notiks no 2020. gada maija līdz 2021. gada martam. Projekta mērķis ir uzlabot mehānismus, procesus un praksi pašvaldībās, lai efektīvi identificētu ģimeņu, bērnu un jauniešu aktuālās vajadzības pēc atbalsta pakalpojumiem un potenciālos partneru nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai, kā arī iesaistīt visas ieinteresētās puses pakalpojumu vajadzību izvērtēšanā, plānošanā un sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā.

Leave a Comment

Scroll to Top