Aizvadīts forums “Latvijas bērni nabadzības ēnā”

Aprīlī Eiropas Savienības mājā forums “Latvijas bērni nabadzības ēnā”, kur nevalstiskās organizācijas meklēja “gaismas slēdzi”, kas garantēs, ka ikvienam bērnam Latvijā tiek nodrošināta piekļuve veselīgam uzturam, kvalitatīvai izglītībai, pienācīgam mājoklim un pieejamai veselības aprūpei un kas nepieļaus un mazinās sociālo atstumtību tiem bērniem, kuru pamatvajadzības šobrīd netiek nodrošinātas.

Forumu atklāja Latvijas Bērnu labklājības tīkla valdes locekle Inese Fecere-Antipina ar prezentāciju “Kā radās un kas ir Eiropas bērnu garantija?”, kam sekoja foruma dalībnieku iesaiste tematiskajās darbu grupās par bērnu garantijas pamattiesībām – veselības aprūpi, izglītību, mājokli un uzturu. Pēc interaktīvām diskusijām tika prezentēti Latvijas bērnu nabadzības un nevienlīdzības risinājumi. Forumu turpināja Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens, prezentējot bērnu garantijas Latvijas nacionālo rīcības plānu. Forumu noslēdza paneļdiskusija “Priekšlikumi nacionālā rīcības plāna uzlabošanai un ierosinājumi citām politiskām iniciatīvām”, kurā piedalījās 14. Saeimas deputāte Zane Skujiņa-Rubene, Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene, Labklājības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīne Niedre-Lathere un Latvijas Pašvaldību savienības Padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Finansē Eiropas Savienība – NextGenerationEU. Šeit paustie uzskati un viedokļi ir tikai Latvijas Bērnu labklājības tīkls uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas uzskatus un viedokļus. Par tiem nav atbildīga ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Komisija.

Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.

Scroll to Top