10. martā pulksten 11.00 un pulksten 15:00 tiešsaistes platformā Zoom un klātienē Ženēvā norisināsies Cilvēktiesību padomes 52.sesija: Ikgadējā dienas sanāksme veltīta bērnu tiesībām. Sanāksmes tēma – bērnu tiesības un digitālā vide. Aicinām pieslēgties tiešraidei vai vērot tiešraides ierakstu šeit: https://media.un.org/en/webtv

Sanāksme tiek veidota ar mērķi identificēt bērnu tiesību pieejas digitālajā vidē.

Sanāksmes rezultātā būs iespējams:

  • Izstrādāt Bērnu tiesību komitejas vispārīgo komentāru Nr. 25 (2021) par bērnu tiesībām saistībā ar digitālo vidi un novērtēt tā īstenošanu;
  • Novērtējiet nepilnības un šķēršļus bērnu tiesību īstenošanai digitālajā vidē, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā bērnus šajā kontekstā var nodrošināt un aizsargāt;
  • Uzklausīt bērnu viedokli un pieredzi par iespējām un izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskaras digitālajā vidē, kā arī ieteikumus lēmumu pieņēmējiem, tostarp par to, kā bērniem justies droši, izmantot digitālos rīkus;
  • Noskaidrot, kā noteikt atbildību par situācijām, kurās bērnu tiesības netiek ievērotas digitālajā vidē, īpaši ņemot vērā ietekmi uz tiesisko un politisko regulējumu;
  • Definēt bērnu tiesību pieejas piemērošanas sekas attiecībā uz digitālajiem rīkiem un tehnoloģijām, jo īpaši bērnu tiesības tikt aizsargātiem no kaitējuma digitālajā vidē, par prioritāti izvirzot viņu intereses, tiesības uz nediskrimināciju un tiesības uzklausīt un ņemt vērā viņu viedokli;
  • Informēt un ieviest bērnu tiesību pieeju saistītajos Apvienoto Nāciju Organizācijas procesos par digitālo vidi, tostarp gaidāmajā Ģenerālās asamblejas ģenerālsekretāra ziņojumā par bērnu tiesībām, Ģenerālās asamblejas rezolūciju par bērnu tiesībām un Globālajā digitālajā paktā.

Sanāksme norisināsies divās tematiskajās sesijās. No 11:00 līdz 13:00 notiks sesija “Izaicinājumi un iespējas bērniem pilnībā īstenot savas tiesības digitālajā vidē”. Sesijas vadītājs: Vaclavs Baleks (Vaclav Balek), Cilvēktiesību padomes prezidents. Moderators: Filips Džafe (Mr.Phillip Jaffe), Bērnu tiesību komitejas loceklis un Ženēvas Universitātes Bērnu tiesību pētījumu centra direktors. Otrā sesija “Kā stiprināt tiesisko un politisko regulējumu bērnu tiesību ievērošanai digitālajā vidē” norisināsies no 15:00-17:00. Sesijas vadītājs Marks Bičlers (Marc Bichler) Cilvēktiesību padomes viceprezidents.

Paredzēts, ka sanāksmes diskusijas rezultātā uzlabosies izpratne par šķēršļiem bērnu tiesību īstenošanā digitālajā vidē un soļiem pretī bērnu drošībai un pārliecībai tiešsaistē. Saruna starp dažādiem nozares ekspertiem, pilsoniskās sabiedrības un Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvjiem, kā arī pašiem bērniem veicinās viedokļu apmaiņu starp paaudzēm un visām ieinteresētajām personām, lai noteiktu prioritātes bērnu aizsardzības un iespēju stiprināšanai digitālajā vidē.

Kāpēc tas ir nepieciešams?

Mūsdienās digitālajā vidē sazinās vairāk bērnu nekā jebkad agrāk, un digitālās tehnoloģijas ir viņu dzīves neatņemama sastāvdaļa gan valstīs ar zemiem, gan augstiem ienākumiem. Digitālo tehnoloģiju pieejamība, rada bērniem nepieredzētas iespējas būt informētiem par savām tiesībām un paust savu viedokli, visbiežāk izmantojot tieši sociālos medijus. Bērni var izmantot digitālās tehnoloģijas kā instrumentu savu iespēju un ietekmes palielināšanai, piekļūstot tūlītējai informācijai un izmantojot to, lai veidotu savu identitāti, organizētu viedokļu grupas, kas veicina sociālās kustības un plaši paustu savus uzskatu. Tomēr lielāka piekļuve digitālajām tehnoloģijām rada arī reālus izaicinājumus bērnu tiesībām: digitālā vide ir arī iebiedēšanas, uzmākšanās, cenzūras, dezinformācijas, ekrānatkarības, kaitīga mārketinga, kas vērsts uz bērniem, atstumtības, vardarbības, bērnu ļaunprātīgas izmantošanas un ekspluatācijas vieta.  

Uzzināt vairāk

Scroll to Top