Aicina ģimenes izteikt viedokli par piekļuvi pamatpakalpojumiem Latvijā

Latvijas Bērnu labklājības tīkls otro gadu pēc kārtas aicina visas ģimenes Latvijā, kurās ir nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, piedalīties aptaujā “Latvijas ģimeņu barometrs”. Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot ģimeņu apmierinātību, nepiepildītās vajadzības un gaidas attiecībā uz Eiropas garantijas bērniem* jomām – bērnu pieskatīšana, izglītība, veselības aprūpe, mājoklis un veselīgs uzturs.

Aicinām aizpildīt aptauju līdz 26. maijam (ieskaitot) šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/9565658/

“Pērnā gada veiktās aptaujas rezultāti sniedza Latvijas Bērnu labklājības tīklam būtisku informāciju par bērnu grupām, kurām nepieciešams atbalsts labbūtības celšanā. Turpinājām strādāt ar šīm grupām padziļināti, organizējot vairākas fokusgrupas, lai izprastu gan ģimeņu izaicinājumus, gan iespējamos risinājumus. Arī šogad vēlamies iegūt datus, kurus izmantot bērnu tiesību un interešu aizstāvībā, argumentējot un pamatojot savu viedokli ministriju darba grupās, Saiemas komisijas sēdēs, kā arī informējot par situāciju Latvijā plašāku auditoriju un dodot iespēju datus bērnu interešu aizstāvībā izmantot ikvienam. Tostarp vēlamies redzēt, vai bērnu un ģimeņu situācija Latvijā ir uzlabojusies vai tieši otrādi pasliktinājusies,” stāsta biedrības “Latvijas Bērnu labklājības tīkls” politikas koordinatore Evisa Stankus .

Anketas aizpildīšana aizņem ne vairāk kā 10-15 minūtēm un to ir iespējams pildīt gan latviešu, gan krievu valodā. Aptauja ir anonīma, un visas sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

2023. gada aptauja atainoja tās Eiropas garantijas bērniem jomas Latvijā, kurās ir salīdzinoši labāka situācija, kā arī tās jomas, ar kurām ģimenes ir mazāk apmierinātas. Katrā jomā tika identificētas izplatītākās problēmas un iezīmētas riska grupas, kuras ar problēmām saskaras biežāk. Aizgājušā gada aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā ģimenes ar bērniem ir drīzāk apmierinātas ar pamatvajadzību nodrošināšanu. Tomēr katrā jomā ir ģimeņu grupas, kuru situācija ir sliktāka, turklāt ir ģimenes, kuru vajadzības visās jomās ir mazāk apmierinātas un kurām ir nepieciešams atbalsts – ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, viena vecāka ģimenes un bieži arī ģimenes ar zemākiem ienākumiem. Ar 2023. gada aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit: http://www.bernulabklajiba.lv/wp-content/uploads/2023/09/LBLT-Latvijas-Gimenu-barometrs-2023.pdf

Aptaujas veidota projektu “BAROMETRS: ģimenes ar bērniem Latvijā” un “Latvijas ģimeņu barometrs 2024” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība “Latvijas Bērnu labklājības tīkls”.

*Eiropas Garantija bērniem ir Eiropas Savienības īstenota politiskā iniciatīva, kas vērsta uz bērnu tiesību aizsardzību un labbūtības uzlabošanu. Tā tika izveidota, lai garantētu, ka visas ES dalībvalstis nodrošina ikvienam bērnam piekļuvi pamatpakalpojumu kopumam – veselīgam uzturam, kvalitatīvai izglītībai, pienācīgam mājoklim, pieejamai veselības aprūpei.

Scroll to Top