14. Saiemas vēlēšanas | Partijas atbild uz LBLT jautājumiem

Kas sagaida bērnus pēc 14. Saeimas vēlēšanām? Kāda ir partiju nostāja un plānotie darbi bērnu tiesību aizsardzības jomā? Nav labāka veida, kā vienkārši…pajautāt! Priekšvēlēšanu laikā aicinājām partiju pārstāvjus uz sarunu, lai noskaidrotu atbildes uz 4 būtiskiem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Te partiju pārstāvju atbildes:

1.Kā Jūsu partija plāno nodrošināt veselības aprūpes speciālistu (piem. stomatologu, psihiatru, alergologu, pulmonologu, acu ārstu u.c.) pieejamību bērniem, kuri dzīvo ārpus lielajām pilsētām?

Konteksts: Lielai daļai bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam, kuri dzīvo lauku reģionos, dzīvesvietas tuvumā nav pieejami kvalificēti medicīnas speciālisti. Tas nozīmē – lai saņemtu ārstu – speciālistu konsultācijas, ģimenēm ir jāmēro pat vairāki simti kilometri uz Rīgu, turklāt vairumam ģimeņu nav pieejami resursi, lai mērotu šo garo ceļu.

2.Kā Jūsu partija plāno risināt problēmu par iekļaujošās izglītības pieejamību ikvienam, kam tā nepieciešama, turklāt nodrošinot to pēc iespējas tuvāk ģimenes dzīvesvietai?

Konteksts: Arvien vairāk bērnu ar speciālām vajadzībām Latvijā mācās vispārizglītojošajās skolās. Šobrīd iekļaujošo izglītību īsteno 67% pašvaldības skolu. Tomēr atlikušajai trešdaļai vai nu nav bijusi nepieciešamība integrēt šos bērnus, kā to skaidro Izglītības ministrija, vai tomēr skolas atteikušās viņus uzņemt. Šādu stāstu netrūkst, taču pēc likuma izglītībai jābūt pieejamai ikvienam. Diemžēl arī valsts grēko, nosakot limitu, cik vienā klasē drīkst būt bērnu ar speciālām vajadzībām. Skola nevar atteikties mācīt bērnu, taču ne vienmēr tā notiek. Iekļaujošās izglītības princips paredz, ka skolām ir jāuzņem visi izglītojamie neatkarīgi no viņu fiziskajām un intelektuālajām spējām, sociālajiem apstākļiem, emocionālā stāvokļa, valodas prasmēm un citiem trūkumiem. 

3.Kā Jūsu partija plāno nodrošināt bērnu līdzdalību politisko lēmumu pieņemšanā, kas tieši vai netieši skar viņu dzīvi?

Konteksts: 2021. gadā tika publiskota Eiropas Savienības stratēģija par bērna tiesībām, kas ir jauns, visaptverošs ES politikas satvars, kas nodrošinās visu bērnu tiesību aizsardzību un drošu piekļuvi pamatpakalpojumiem neaizsargātiem bērniem. Šo iniciatīvu pamatā ir informācija, kas tika apkopota, pamatojoties uz plašu apspriešanos ar iedzīvotājiem, ieinteresētajām personām un, pats galvenais, ar vairāk nekā 10 000 bērniem. Pirmā tematiskā joma stratēģijā ir izcelta tieši bērnu iespēju kļūt par aktīviem pilsoņiem un demokrātiskas sabiedrības locekļiem, piedaloties lēmumu pieņemšanā.

4. Kā jūsu partija plāno pāreju no dārgas akūto un kritisko problēmu risināšanas uz plānotiem un efektīviem prevencijas pasākumiem, problēmu savlaicīgai novēršanai?

Konteksts: Pašreiz valstī trūkst agrīnās prevencijas un bērnu politika pārsvarā tiek koncentrēta tiesību aizsardzības jomā, kur vairāk izmanto juridiski sodošo pieeju vai ģimeņu atbalstu sistēmu nodrošināšanā, kas risina jau nopietnas esošas problēmas ģimenēs.

Veidots projekta “Uzzini. Runā. Ietekmē.” Ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.” Publikācija  ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Raksts ir Latvijas Bērnu Labklājības Par publikācijas saturu atbild Latvijas Bērnu labklājības tīkls.

Scroll to Top