12. novembrī notiks koference “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika”

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ir viens no sadarbības partneriem Pārresoru koordinācijas centra (PKC) organizētajā pirmajā starptautiskajā konferencē “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika”.
Konference notiks tiešsaistē 2021. gada 12. novembrī no plkst. 9:00.

Pirmais starptautiskais forums “Laimīgi bērni” veltīts akūtai nepieciešamībai Latvijā izveidot preventīvā atbalsta sistēmu un ieviest agrīnās intervences pakalpojumus. Eksperti no vairākām pasaules valstīm dalīsies pieredzē un zināšanās augsta līmeņa konferencē “Agrīns preventīvs atbalsts Latvijas bērnu attīstībai – atbildīga valsts politika”. Tā ir paredzēta Latvijas speciālistiem, praktiķiem un politikas veidotājiem, lai vienotos par kopīgu redzējumu, kā pēc iespējas ātrāk ieviest agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu Latvijā.

Esam pārliecināti, ka tieši bērni ir mūsu valsts nākotne. Nākotne, kurā mums ir jāiegulda, palīdzot attīstīt bērnu izaugsmes potenciālu. Tieši tādēļ aicinām aktīvi iesaistīties gan līdzīgi domājošos, gan arī oponentus. Aicinām vecākus, praktiķus, pedagogus, psihologus, mediķus, politiķus, publiskās pārvaldes speciālistus, nozaru ekspertus un arī tos, kuri vēl tikai kautrīgi stāv malā, uz sarunu par tik aktuālo tēmu – bērnu attīstības iespējām un vispusīgu katra indivīda potenciāla atklāšanu.

Latvijā jāizveido un jānostiprina vienota starpnozariska bērnu agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu sistēma. Politiķi līdz šim nav spējuši vienoties par starpnozaru atbildībā esoša jautājuma – agrīnā preventīvā atbalsta sniegšanu bērna pieaugšanas un attīstības ceļā, pārresorisko atbildību un tai atbilstošo juridisko risinājumu. Pasaules pieredze liecina, ka, iespējami agri atpazīstot dažādus bērnu attīstībai radušos šķēršļus (veselības, kognitīvās attīstības, psihoemocionālo stāvokļu, ģimenes vai sociālās vides ietekmes dēļ), ar speciālistu palīdzību un agrīnu valsts atbalstu var sekmīgi mazināt vai pat novērst riskus. Eiropas dati liecina, ka šāds preventīvs un agrīns atbalsts tik svarīgajā bērnības attīstības posmā var būt nepieciešams līdz pat 16%–25% bērnu.

Latvijā bērnu labbūtības normatīvais regulējums ir nepietiekams, vietām novecojis un neatbilst mūsdienu sabiedrības vajadzībām. Tas pamatā paredz “ugunsgrēku dzēšanu” jeb darbu ar neesošā agrīnā preventīvā atbalsta trūkuma jau izraisītajām nopietnajām sekām, nevis ar iespējami agrīnu bērnības potenciālo riska faktoru diagnosticēšanu un iejaukšanos šo faktoru kaitīgās ietekmes mazināšanai. Šajā jomā ilgstoši nav vajadzīgo pozitīvu izmaiņu un nav arī vienošanās par skaidriem turpmākajiem risinājumiem, lai to sasniegtu.

Ir nepieciešama dažādās nozares vienoti koordinējoša Latvijas visu bērnu agrīnā preventīvā atbalsta sistēma ar integrētu rīcībpolitiku kā atsevišķu, patstāvīgu starpdisciplināri multiprofesionālu pakalpojumu jomu. PKC rosina to veidot, izmantojot bērnu attīstības pieeju, kas paredz proaktīvu darbu ar pozitīvas attīstības traucējumu cēloņiem un riskiem, ar pēc iespējas agrīnu profesionālu iejaukšanos un publiskā sektora atbalstu bērnu attīstības iespējošanā, lai palīdzētu visiem bērniem ar iespējamiem attīstības traucējumiem. Pašreiz jaunajās Bērnu, jaunatnes un ģimenes politikas attīstības pamatnostādnēs 2021.–2127. gadam ir jāparedz izveidot sistēmu agrīnam preventīvam atbalstam bērnu attīstībai, nosakot to kā atsevišķu daudznozaru profesionālo kompetenču integrētas darbības jomu, centrā liekot bērna vajadzības.

Konferencē tiks aktualizēti agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas veidošanas Latvijā turpmākās rīcības plānošanas un organizēšanas jautājumi.

Konferences programma pieejama mājas lapā, lai to apskatītu spied šeit.

Tiešsaistes konferences darba valodas ir latviešu un angļu valoda. Tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Pēc katras sesijas – jautājumu un atbilžu daļa. Konferences materiāli ierakstu veidā būs pieejami pēc pasākuma.

Dalība konferencē – bez maksas.

Konferencei iespējams reģistrēties, aizpildot pieteikuma formu, lai to aizpildītu spied šeit.

Lai iegūtu papildu informāciju par konferenci, sazinieties ar PKC konsultantu Gunti Rozenbergu, tālrunis: 67082813, e-pasts: [email protected]

Leave a Comment

Scroll to Top