Projekti

IZM atbild uz vecāku jautājumiem par iekļaujošo izglītību

Apkopoti diskusijas “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē” laikā uzdotie jautājumi uz kuriem atbildes sniedz Izglītības un zinātnes ministrija. Pilns diskusijas ieraksts pieejams Latvijas Bērnu labklājības tīkla Youtube kontā: https://www.youtube.com/watch?v=PLnUtUqAuc8. IZM mājas lapā ir informācija par asistenta pakalpojumu saņemšanu izglītības iestādē: https://www.izm.gov.lv/lv/asistenta-pakalpojumu-sanemsana-izglitibas-iestade No 2012.gada 1.septembra tika ieviests jauns atbalsta veids personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojums mācību iestādēs pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu izglītības iestādē [...]

Projekts “UZZINI. RUNĀ. IETEKMĒ.”

Latvijas Bērnu labklājības tīkls 2022. gada 1. februārī uzsāk realizēt projektu “UZZINI. RUNĀ. IETEKMĒ.” Projekta mērķis ir stiprināt Tīkla interešu aizstāvības kapacitāti un atpazīstamību, t.sk. iesaistot Tīkla darbā pastāvīgai sadarbībai brīvprātīgos jauniešus. Līdz šim bērnu un jauniešu iesaiste Tīkla darbā notika dažādu aktivitāšu, parasti pētījumu ietvaros, kuros bērni un jaunieši piedalījās fokusgrupu diskusijās, intervijās un citās aktivitātēs, taču regulāras sadarbības un jauniešu iesaistes Tīkla darbā nebija, jo trūka resursu, lai nodrošinātu [...]

Pieejams diskusijas “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē” ieraksts

27. janvārī aizvadījām diskusiju “Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē”. Diskusijas ieraksts ir pieejams Latvijas Bērnu Labklājības tīkla Youtube kontā: https://www.youtube.com/watch?v=PLnUtUqAuc8 Diskusijas laikā uzklausījām vecāku pieredzes stāstus un dažādu organizāciju pieredzi un redzējumu par iespējām integrēt bērnus ar papildu vajadzībām vispārizglītojošās mācību iestādēs. Esam apkopojuši jautājumus, kas diskusijas laikā izskanēja un paradījās tiešsaistes komentāros, lai meklētu atbildes uz tiem un lūgtu atbildīgo institūciju komentārus. Lai arī iekļaujošās izglītības uzlabošanā [...]

Aicinām uz diskusiju par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē

Lai apzinātu vecāku sadarbības pieredzi ar izglītības iestādēm par bērnu ar papildu vajadzībām iekļaušanu izglītības iestādē, Latvijas bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar Tiesībsarga biroju un Latvijas Pašvaldību savienību ceturtdien, 27.janvārī, aicina uz publisko tiešsaistes diskusiju "Bērna ar papildu vajadzībām iekļaušana izglītības iestādē". Vienlaikus tā būs iespēja uzklausīt aktuālu informāciju un idejas par praktiskiem risinājumiem bērnu integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, lai uzlabotu bērnu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību atbilstoši viņu individuālajām vajadzībām. [...]

Projekta “Uzzini. Runā. Ietekmē.” ietvaros tiek meklēti darbinieki

Latvijas Bērnu labklājības tīkls ar 2022. gada 1. februāri uzsāk realizēt projektu “Uzzini. Runā. Ietekmē.”, kura ietvaros tiek meklēti darbinieki - projekta vadītājs, komunikācijas speciālists, kā arī meklējam sekojošus pakalpojumu sniedzējus - jauniešu koordinators, multimediju speciālists. Darbs uz noteiktu laiku (01.02.2022.-31.10.2022.) ar attīstības perspektīvām un iespējām veidot ilgstošu sadarbību.Visas pozīcijas ir nepilnas slodzes darbs, pastāv iespēja dažas no pozīcijām apvienot, atbilstoši pretendenta prasmēm un pieredzei. PROJEKTA VADĪTĀJS(Darba līgums, attālināta darba [...]

Šajos Ziemassvētkos mēs vēlamies…

Svētki ir īpašs laiks, kad jāpateicas par visām labajām, gaišajām lietām un svētībām mūsu dzīvē. Mēs kā Tīkls vēlamies teikt jums paldies par kopā būšanu, par uzticēšanos!Jūs esat radījuši mums sajūtu, ka jums rūp tieši tik pat ļoti, cik mums, esat apstiprinājuši, ka mēs esam nepieciešami. Tas dod spēku un uzliek arī atbildību.Skatoties jaunā gada virzienā, kas ir jau pavisam tuvu, mūsu sirdī mīt ticība, cerība un gatavība “atrotīt piedurknes”, [...]