Par bērnu iesaistes programmu skolās: 

MĒRĶIS: realizējot bērnu iesaistes pilot-programmu, rosināt pedagogus un bērnus KOPĪGI veidot draudzīgu, pozitīvu skolas vidi un attiecības, kas balstītas uz savstarpēju cieņu, iesaisti un sadarbību. Ar šīs programmas palīdzību vēlamies iedibināt regulāru praksi klasēs attīstīt prasmes, lai tādas vērtības kā cieņa, pieņemšana, sadarbība un atbildība tiktu soli pa solim iekļautas skolēnu attieksmēs un rīcībās.

Programmas pamatprincipi:

  • Viegli integrējama esošajā mācību programmā un atbilst starptautiskajiem un Latvijas izglītības standartiem (audzināšanas, sociālo u.c. mācību stundās);
  • Praktiska, pieredzē balstīta mācīšanās pieeja (interaktīvas metodes);
  • Visas metodes izmēģinātas praksē;
  • Balstīta vispārējo cilvēktiesību un bērnu tiesību un pienākumu pieejā.

Programmas pamatelementi

sastaavs

Programmas trīs pamata kompetenceskompetences

Programma šobrīd tiek pilotēta 8 klasēs:

Rīgas Juglas vidusskola (3.klase)

Rīgas Angļu ģimnāzija (3.klase)

Ziemeļvalstu ģimnāzija (3. klase)

Rīgas 94.vidusskola (3.klase)

Rīgas 25.vidusskola (3.klase)

Zaķumuižas pamatskola (3.klase)

Ogres sākumskola (2.klase)

Ogres 1.vidusskola (3.klase)

KOPĀ piedalās 210 SKOLĒNU

Programmas apraksts- programma_parmani

Programmas vadītāja- Ivita Mauriņa (ivita@bernulabklajiba.lv, 25463263)