Partnerības

Mūsu dalība padomēs un darba grupās:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konsultatīvā padome (no 2018. gada)

 

Mūsu dalība sadarbības tīklos:

EUROCHILD www.eurochild.org

NVO Alianse www.nvo.lv

 

Sadarbības partneri Latvijā:

Tiesībsargs www.tiesibsargs.lv

Latvijas bērnu tiesību aizsardzības inspekcija www.bti.gov.lv

Labklājības ministrija www.lm.gov.lv

Latvijas jaunatnes padome- www.ljp.lv