“UZZINI. RUNĀ. IETEKMĒ.” projekta ietvaros ir ieviests “Ģimeņu un bērnu politikas BAROMETRS”, ar kura palīdzību tiks veikts izstrādē esošo likumprojektu un politikas iniciatīvu, kas skar sociālās aizsardzības, veselības aprūpes un izglītības jomas un kurām ir būtiska ietekme uz bērnu un ģimeņu ar bērniem dzīvi, monitorings un sabiedrības informēšana.

Vai dzīve ārpus lielajām pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģija? Veselības aprūpe.

Vai dzīve ārpus lielajām pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģija? Izglītība.

Vai dzīve ārpus lielajām pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģija? Kultūra.

Vai dzīve ārpus lielajām pilsētām ir turīgo ģimeņu privilēģija? Infrastruktūra.